četrtek, 24. oktober 2013

Red Dawns: Saturday, October 26th 2013

The program on Saturday, October 26th, is going to wrap-up the special autumn edition of Feminist and Queer Festival Red Dawns, organized in collaboration with City of Women - 19th International Festival of Contemporary Art as part of our joined project Red Dawn above the City of Women.

You can check the whole program at our website. This Saturday, you are invited to the following events:


13.00, Mesarski most, Central market, Ljubljana
Street dance performance
ACT Women (Serbia): My Body, My Territory

  A socially engaged performance about sexual violence against women. It is dedicated to sexual abuse survivors and addresses the complex process that women who have experienced it go through: from the moment of rape to the point when they decide to report it to the police and dare to say: »Rape is never a woman's fault. The perpetrator is the one who should be ashamed.«
No entrance fee


16.30, in front of Menza pri koritu, ACC Metelkova mesto, Ljubljana
Performance
Ana Čigon (Slovenia): Dear Ladies, Thank You

An evolving performance that has been presented in several variations. The common thread that connects all versions is the discourse of the under-representation of women in art history, art theory, art institutions, and in the broader collective memory.
 .
The performance is a part of Urban Art Projects, produced by KUD Mreža. Supported by Ministry of Culture of the Republic of Slovenia and the City Municipality of Ljubljana.
No entrance fee
18.00, Menza pri koritu, ACC Metelkova mesto, Ljubljana
Lectures and workshop
Jasmina Husanović (BiH): Doing a double-take through BiH lenses: Materialising feminist and anticapitalist critique and practice
Lilijana Burcar (Slovenia):
From an orchestrated destruction of socialism back to capitalist barbarism: imposition of regressive socio-economic status for women
.
No entrance fee21.00, start in Menza pri koritu, follow-up in A-Infoshop, ACC Metelkova mesto, Ljubljana
Reading performance
Bibliothèque Érotique (The Netherlands): The Empire of the Senses
 

Bibliothèque Érotique will start with a short reading performance in Menza pri koritu and continue their erotic readings (
Henry Miller, Marquis de Sade, Audre Lorde, Anaïs Nin ...) in a more intimate manner in A-Infoshop, which will get a make-over for this special occasion, arranged by Ljubljana's own Red Cabaret. The audience is invited to discover, through sight, taste, touch and sound, an enhanced experience for their erotic fantasies. Consensus, respect and enjoyment will constitute the precepts of ‘Boudoir des Sens’.
.
Price for both events in Menza: 7 eur, 5 eur (students upon submission of an identity card, pensioners, persons with disabilities, unemployed and self-employed in culture).
Read more * Facebook


22.00, Menza pri koritu, ACC Metelkova mesto, Ljubljana
Sound performance
chra & Cherry Sunkist (Austria): black black black black nr.1


The sound performance takes place in complete darkness, allowing the listener to rely on her ears and imagination, rather than her eyes; to experience sound in a public, yet intimate, setting. Their experimental mix of pop, dub, minimal techno, and ambiental electronic music is played at different volumes, and from different angles, encouraging the audience to approach this ever-changing soundscape actively, by moving through space and in between other listeners. .
.
Price for both events in Menza: 7 eur, 5 eur (students upon submission of an identity card, pensioners, persons with disabilities, unemployed and self-employed in culture). Supported by the City Municipality of Ljubljana - Department of Culture
Read more * Facebook


The program will continue with DJane Vaservaga's & DJ Augenmas' (Slovenia) "Kein spass, bitte!" DJ program, featuring electro music, Syrian techno and Youtube extravaganza.
:
:
All events, except for Ana Čigon's performance, are supported by Education, Audiovisual and Culture Executive Agency.

Rdeče zore: sobota, 26. oktober 2013

S sobotnim programom zaključujemo posebno oktobrsko edicijo Feminističnega in queerovskega festivala Rdeče zore, ki je potekal v sodelovanju z 19. mednarodnim festivalom sodobnih umetnosti Mesto žensk v okviru skupnega projekta Rdeča zora nad Mestom žensk.


Celoten program si lahko ogledate na naši spletni strani. V soboto, 26. oktobra, vas vabimo vas na naslednje dogodke:13.00, Mesarski most, Ljubljana
Ulična plesna predstava
ACT Women (Srbija): Moje telo, moje ozemlje 

Angažirana predstava se posveča ženskam, ki so preživele spolno zlorabo. Obravnava kompleksen proces, skozi katerega gredo zlorabljene ženske: od nasilne izkušnje do trenutka, ko se odločijo za prijavo policiji in si drznejo reči: »Za posilstvo ni nikoli kriva ženska; nasilnež je tisti, ki bi se moral sramovati.« 

Brezplačno


16.30, pred Menzo pri koritu, AKC Metelkova mesto
Performans
Ana Čigon (Slovenija): Drage dame, hvala

Drage dame, hvala je performans v nastajanju / spreminjanju, ki tematizira premajhno zastopanost žensk v umetnostni zgodovini in teoriji, umetnostnih institucijah in širšem kolektivnem spominu.

Performans je del Urbanih likovnih projektov, ki jih izvaja KUD Mreža. S podporo: Mestna občina Ljubljana (MOL) in Ministrstvo RS za kulturo (MK)

Brezplačno

18.00, Menza pri koritu, AKC Metelkova mesto
Predavanji in delavnica
Jasmina Husanović (BiH): Dvojni vidik skozi leče BiH: Uresničitev spoja feministične teorije in antikapitalistične kritike v praksi
Lilijana Burcar (Slovenija):
S strukturnim uničenjem socializma nazaj v kapitalistično barbarstvo: družbeno-ekonomski položaj žensk

Brezplačno


21.00, začetek v Menzi pri koritu, nadaljevanje v A-Infoshopu, AKC Metelkova mesto
Bralni performans
Bibliothèque Érotique (Nizozemska): Cesarstvo čutil
 Mednarodni kolektiv Bibliothèque Érotique bo z branjem erotične proze (Henry Miller, Marquis de Sade, Audre Lorde, Anaïs Nin,...) prebujal in razvajal vaš voh, dotik, vid, okus in sluh – vaše čute in čutnost. S pomočjo članic in članov domače ekipe Rdečega cabareta bosta prostora zaživela v popolnoma novi, v stilu damskega bodouirja opremljeni podobi. Tri glavna vodila kolektiva Bibliothèque Érotique so soglasje, spoštovanje in užitek. 

Vstopnina za oba dogodka v Menzi: 7 €, 5 € (dijaki/nje, študenti/ke, upokojenci/ke, brezposelni/ne in gibalno ovirani/ne ob predložitvi dokazila ter samozaposleni/ne v kulturi).
Več o dogodku * Facebook


22.00, Menza pri koritu, AKC Metelkova mesto
Zvočni performans
chra & Cherry Sunkist (Avstrija): črna črna črna črna št.1


Zvočni performans se bo odvijal v popolni temi. Občinstvu ponuja zvočno izkušnjo, ki se zanaša na ušesa in domišljijo, ne na oči. Razgibana zvočna pokrajina dunajskih glasbenic združuje prvine popa, duba, minimalističnega tehna in ambientalne elektronske glasbe.

Vstopnina za oba dogodka v Menzi: 7 €, 5 € (dijaki/nje, študenti/ke, upokojenci/ke, brezposelni/ne in gibalno ovirani/ne ob predložitvi dokazila ter samozaposleni/ne v kulturi). Podpora: Mestna občina Ljubljana (MOL) - Oddelek za kulturo
Več o dogodku * Facebook

Zvočnemu performansu bo sledil DJ program "Kein spass, bitte!" z DJane Vaservaga & DJ Augenmasom (Slovenija), ki bosta priskrbela elektro glasbo, sirski tehno in Youtube ekstravaganco.


 
Vse dogodke razen performansa Ane Čigon je podprla Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

ponedeljek, 14. oktober 2013

Red Dawns: Special October Edition 2013


Welcome to the special October edition of Feminist and Queer Festival Red Dawns. For this occasion, we have allied with the 19th International Festival of Contemporary Arts – City of Women.

Our joint project Red Dawn above the City of Women continues our locally situated feminist and queer politics. We look across national borders, because we believe that patriarchy is transnational. We are convinced that borders between genders as well as between nations and classes can be crossed, moved, and demolished with art, activism, and theory; that these forms of expression intertwine in our struggle for the ‘impossible’ – for that which is yet to come.

From October 3rd to 13th 2013, you could visit City of Women whose 2013 slogan Let’s Create a Place for Ourselves invited you to a variety of interdisciplinary, multicultural and multimedia events.

From October 12th to 26th 2013, Red Dawns welcome you to the special 2013 edition. Click here to access the full program.

Festival concept:
Tea Hvala: Red Dawn above the City of Women
Mara Vujič: All Different, All Equal!
Vesna Leskošek: Personal is Political and Public Privatised


To access the schedule for all events, click here (PDF).

Catalogues:

City of Women, October 2nd – 13th 2013
PDF version


Red Dawns, October 12th – 26th 2013
SWF version
(to browse, click on any corner of the page)

As part of the Red Dawns Festival, two events will be held on the occasion of the reissue of the Simone de Beauvoir’s book The Second Sex.

We hope that our festival reaches you. And we hope that the critical insights and pleasurable experiences we offer in our program are going to help you live – not only survive, but live in hope that one day, the sun is going to really rise above the City of Women.

Oktober 2013: Posebna edicija Rdečih zor


Posebna oktobrska edicija Mednarodnega feminističnega in queerovskega festivala Rdeče zore poteka v sodelovanju s festivalom Mesto žensk v okviru projekta Rdeča zora nad mestom žensk
Oktobrsko dogajanje ste med 3. in 13. oktobrom 2013 lahko obiskale* na 19. Mednarodnem festivalu sodobnih umetnosti – Mesto žensk, ki je potekal pod geslom Ustvarimo si mesto.

Dogodki Mednarodnega feminističnega in queerovskega festivala Rdeče zore bodo sledili med 12. in 26. oktobrom 2013.

Festivalska izhodišča Tea Hvala: Rdeča zora nad mestom žensk
Mara Vujič: Vsi različni, vsi enakopravni
Vesna Leskošek: Osebno je politično, javno pa privatizirano


Celoten urnik (časovnica v PDF)

Posamezna kataloga
2.-13. oktober 2013:
19. Mednarodni festival sodobnih umetnosti – Mesto žensk (PDF) Spletna verzija je dostopna tukaj.

12. – 26. oktober 2013:
Mednarodni feministični in queerovski festival Rdeče zore
(SWF – za listanje klikni na katerikoli rob)

V okviru festivala Rdeče zore se bosta ob ponatisu knjige Drugi spol Simone de Beauvoir odvila še dva dogodka. *


Upamo, da vas bo Rdeča zora nad Mestom žensk dosegla. Upamo, da vam lahko poleg kritičnih uvidov ponudimo veselje ob doživetjih, ki nam bodo pomagala živeti, ne zgolj životariti v upanju na sonce, ki bo nekoč morda zares vzšlo nad Mestom žensk.
Vaše Rdeče zore.
.
*Ženski spol v vseh besedilih na spletni strani nagovarja tudi osebe, ki se ne opredeljujejo kot ženske.

četrtek, 3. oktober 2013

Javni poziv za prostovoljke in prostovoljce / Call for festival volunteers

Scroll down for English version
Posebna izdaja Mednarodnega feminističnega in queer festivala Rdeče zore, 12. – 26. 10. 2013
JAVNI POZIV ZA PROSTOVOLJKE / PROSTOVOLJCE

Feministični in queerovski festival Rdeče zore vabi prostovoljke in prostovoljce k sodelovanju pri pripravi in izvedbi posebne izdaje festivala, ki se bo odvijal od 12. - 26. oktobra 2013 na različnih lokacijah v AKC Metelkova mesto in na drugih ljubljanskih prizoriščih.

Če si želiš pridobiti izkušnje pri organizaciji festivala, aktivno sodelovati pri promociji, se družiti z ustvarjalkami in ustvarjalci festivala, pomagati na performansih in drugih dogodkih ter se aktivno spoznati s feministično in queerovsko tematiko, nas kontaktiraj najkasneje do 9. oktobra 2013 na: 
rdece.zore@gmail.com (zadeva:PROSTOVOLJSTVO). Vabljeni tudi študenti in študentke, ki bi pri nas radi opravili študijsko prakso.

Povezava na program: 
http://www.rdecezore.org/?p=6936 

Rdeče Zore
KUD MREŽA, Masarykova 24, 1000 Ljubljana, Slovenija


***
Special edition of International Feminist and Queer Festival Red Dawns, 12. – 26. 10. 2013
CALL FOR FESTIVAL VOLUNTEERS

The international feminist and queer festival Red Dawns invites volunteers to help us with the preparation and implementation of the special edition of festival, which will exceptionally take place in the second half of October 2013 at various venues of AKC Metelkova Mesto, Ljubljana.

If you wish to gain experience in festival organisation, actively assist with promotion, socially interact with the festival participants, assist on various events and gain a deeper insight into feminist and queer topics and activism, please don’t hesitate to write us:
rdece.zore@gmail.com (with subject: VOLUNTEERS). Deadline for the applications is 9st October 2013. Highly motivated students, who are looking for traineeship are also welcome to join us.

Link: 
http://www.rdecezore.org/?l=2013&lang=en

Red Dawns 
KUD MREŽA, Masarykova 24, 1000 Ljubljana, Slovenija

sreda, 17. april 2013

Komentar na seksizem in antifeminizem v slovenskem filmu Med spoloma


16.4 ob 21:00, TV Slovenija 1: Premiera filma Med spoloma (2012), Špela Kuclar (scenarij, režija)

Pričujoči tekst je komentar na slovenski dokumentarni film, ki je bil premierno predvajan na nacionalni televiziji in ki bi lahko bil, brez zadržkov, uvrščen v našo rubriko »Sramotilni steber«, kjer objavljamo seksistične izjave Slovencev in Slovenk. Zaradi osebnega komentarja in dolžine teksta ga objavljam v tej obliki na našem blogu.

Dokumentarni film Med spoloma (2012) Špele Kuclar, naj bi sodeč po napovedniku razkril kaj v današnjem času pomeni biti ženska in kaj moški. To naj bi nam pojasnila »vrsta uglednih strokovnjakov« in skupina dijakov gimnazije Ledina. Zgodba se vrti okrog Petre in Davida, ki naj bi bila »tipičen par« (?!), kjer ona nima dovolj časa za partnerja in se utaplja v delu, on pa ne razume njenih službenih obveznosti in jo hoče imeti zase dlje časa.

Prilagam nekaj izjav iz filma:

Dr. Franc Planinšek,  plastični kirurg: »Napaka sodobne ženske osnovna je, da poskuša vsaka od njih biti samostojna in samozadostna. To je tisto, kar masovno kastrira moške in jaz bi svetoval vsem ženskam, da si vzamejo nekak priročnik kako se iz alfa samice pretvorit v beta samico. Ker to je tisto kar privije moškega k njej v objem. Namreč moški rabi slišat ''tega pa ne zmorem sama naredit, prosim za tvojo pomoč, ker le ti znaš ta žebelj zabit v steno''«.

Dr. Andrej Perko, psiholog: »Ženska mora ustvarjati vzdušje. To je že doktor Rugelj vedno povedal. Se pravi, mora biti v nekem smislu umetnica, ki ustvari v družini takšno vzdušje, da bo moški se vedno z veseljem vračal domov. In je treba to vzdušje nekak se naučit in ustvarit. In tega se ne zavedamo. In ženske hočejo, zlasti s feminizmom, naprej ko se je razvilo in je prišlo v nek histeričen feminizem, hočejo biti enake moškim , ne samo enakovredne, enakopravne, ampak enake. To pa se ne da«.

Roman Vodeb, osebni svetovalec: »Zame je problematičen feminizem, feministična ideologija. Ta pa je zagodla. Ne samo moškim, tudi ženskam. Ženske nikoli do zdaj v zgodovini niso bile tako nesrečne kot so zdaj. Zakaj so nesrečne? Ja, ker moški ne znajo več biti možato moški«.
»Zavidanje penisa lahko povzroči, da se ženska prelevi v moškinjo in kopira moške vedenjske vzorce. To dela nezavedno… ta svoj manko mora premleti in potem izhod v tej kastracijski krizi je pač ta, da uveljavi preostalo telo kot  lepo...  anatomija genitalij je ključna, zato, da je ženska ženstvena, feminilna, moški pa možat, faličen, da ima dejanja, s temi dejanji se kurči, ženska se pa kaže z lepoto telesa«.

Dr. Vesna Vuk Godina , antropologinja »Enkrat sem jaz male fantke videla, ki so se vzgajali kot deklice. Jaz sem 15 let nazaj rekla, da ta fantek bo gej in danes seveda je gej. Zaradi tega, ker spolnost (…)  kulturni spol dejansko ni stvar biologije, ampak je stvar učenja«.

Savina A. Ritter, učiteljica joge obraza in nutricistka: »Žensko energijo bi bilo verjetno najlažje opisati tako, da je podobna vodi, da je podobna nekemu oceanu, ki se mora neprestano širiti in naloga ženske je to, da daje prostor – sebi, svojim čustvom, moška energija pa je podobna jadrnici, ki pluje po tej vodi , se pravi, več ima prostora za pluti, bolje je za njega«.

Seznam nebuloznih izjav iz filma bi lahko bil še daljši, ampak mislim, da je dovolj dolg, da si lahko ustvarimo sliko in spoznamo »grešne kozle«.  Za probleme v zvezi naj bi bil kriv feminizem (Vodeb), nerazrešen Ojdipov kompleks (Vodeb), celo prevelika koncentracija pesticidov v ozračju (dr. Boštjan M. Zupančič)... Če potegnemo črto, kdo je glavni krivec - glede na to, kaj so povedali »strokovnjaki«, - pa naj bi bila to ženska, ki naj ne bi več vedela kaj je njena vloga. Ta naj bi bila predvsem ugajanje moškemu, mu biti kvalitetna partnerka, hkrati pa pravilno vzgajanje otrok, kar pomeni, da deklice ne smejo biti vzgajane kot možače, dečki pa ne smejo biti poženščeni. Film je poln populističnih puhlic, ki  so bolj kot ne zgrešene, preživete, enostranske in tudi škodljive. Lahko govorimo o kvazi-feministični propagandi, ki trdi, da so ženske nesrečne, ker so preveč svobodne in ne znajo kombinirati kariere z zasebno sfero. To pa je v bistvu protiudarec ženskemu osamosvajanju in prilaščanju pravic, saj ženske potiska nazaj k sprejemljivim in podrejenim vlogam, ki so jih bile deležne pred drugo svetovno vojno.  Filmu vsekakor manjka globina in protiutež znanstvene strokovnosti, ki bi naredila dokumentarec kvaliteten in ne populistično moralističen. Četudi avtorica filma mogoče ne deli istih mnenj s »strokovnjaki«, ki nam v filmu pametujejo, je naredila veliko napako, ko ni podala nobene kritike tem moralističnim teorijam. Kot pri mnogih pogovornih oddajah na televiziji umanjkajo pravi strokovnjaki, ki se poslužujejo statističnih, analitičnih raziskav. Na srečo, Petra, glavna akterka iz filma, ne pusti službe in ne zanemari svojih poklicnih ambicij, ampak  si partnerja prisluhnita  in zgladita nesoglasja. Film se konča s stiskanjem para na postelji, medtem ko se Petra boža po nosečniškem trebuščku. Aja, pardon, »spoiler alert«? Mah  ne, saj ste vajeni takih osladnih koncev, kajne? Heteroseksualna partnerja bosta lahko končno zaživela v svojih življenjskih vlogah, v vlogi matere in očeta.  Happy cheesy end.


Danaja Grešak

sreda, 6. marec 2013

Izjava Rdečih zor ob 4. vseslovenski ljudski vstaji - sobota, 9. marec 2013

Festivalska infotočka Rdečih zor v Galeriji Mizzart se bo v soboto, 9. marca, ob 14.00 spremenila v zbirno mesto za feministične, lezbične in ženske iniciative, ki se želijo skupaj udeležiti Četrte vseslovenske ljudske vstaje. Ob 14:30 se bomo preselile na dvorišče AKC Metelkova mesto, od koder se bomo odpravile na Kongresni trg. Tam se bomo ob 15:00 pridružile antikapitalističnemu bloku.

Izjava Rdečih zor ob 4. vstaji

Rdeče zore se pridružujemo 4. vstaji, pri čemer zavračamo seksistična gesla, ki smo jih opazile na vseh dosedanjih protestih. Zavračamo tudi trditve, da so zahteve po spolni enakosti v trenutnih razmerah »preveč partikularne«, saj smo prepričane, da bi morala biti odprava vseh oblik razlikovanja sestavni del mednarodnega boja proti kapitalističnemu izkoriščanju, ki je obenem boj za boljši svet.

Zagovarjamo feministično politiko: emancipacijo vseh, enakost za vse in solidarnosti med vsemi ljudi. Zagovarjamo feminizem, ki bo svoje univerzalne zahteve postavljal v imenu žensk, vse dokler ne bo odpravljena ekonomska neenakost, ki temelji prav na spolnem razlikovanju, še posebej na nevidnem in neplačanem delu žensk, kamor spada tudi skrb za druge: za otroke, bolne, starejše – in podplačane moške delavce.

Na preteklih vstajah smo se pridružile antikapitalističnemu bloku, ker je z željo in zahtevo po temeljnih ekonomskih spremembah še najbližji feministični politiki, pri čemer poudarjamo, da je ekonomski sistem in kulturo potrebno spreminjati sočasno. Dokler bomo sprejemali in zvesto obnavljali patriarhalno kulturo, si ne bomo mogli zamisliti boljšega sveta.

Zavračamo tudi nacionalistične težnje po omejevanju vstajniških zahtev na državljane in državljanke Republike Slovenije. Prvič zato, ker v tej državi živi in dela veliko ljudi, ki državljanstva zaradi institucionaliziranega rasizma ne morejo dobiti, ali pa jim je bilo, tako kot izbrisanim, prav zato odvzeto. Drugič zato, ker ekonomskih težav, s katerimi se soočamo, ne moremo rešiti na nacionalni ravni, saj izvirajo iz globalnega neoliberalnega gospostva, ki dopušča zgolj in samo prost pretok blaga. Ljudje po vsem svetu se upiramo varčevanju na ramenih najšibkejših, ker smo prepričani, da ima vsakdo pravico do prostega gibanja in zato, ker se ima vsakdo pravico ustaliti – tam, kjer sploh lahko živi človeka dostojno življenje.

Nenazadnje se upiramo poskusom poenotenja vstajniškega gibanja. Prepričane smo, da je zahteva po homogenizaciji nasilnejša in nevarnejša od posameznikov in skupin, ki jih precejšen del protestnikov, z mediji in oblastjo vred, skuša diskreditirati kot “nasilne” samo zato, ker vzklikajo: “Ograja mora pasti!”

Rdeče zore se bomo na 4. vstajo odpravile z Metelkove. Zbirališče je v Galeriji Mizzart, kamor ste ob 14:30 vabljene, vabljeni vsi, ki bi na vstajo želeli oditi v naši družbi.


V branje priporočamo:

Javno pismo Barbare Korun “Ni vse zlato, kar se sveti” (6. marec 2013)

Izjava Vstaniških socialnih delavk Ograja mora past? (Facebook, 20. 2. 2013).

Manifest skupine Nič brez nas!, naslovljen Nič več brez nas žensk! (30. 1. 2013)

Zbornik Feminizam – politika jednakosti za sve (uredila Jelena Petrović in Damir Arsenijević, izdala ProFemina, Beograd, 2011)


Zemljevid AKC Metelkova mesto

"Ni vse zlato, kar se sveti" - javno pismo Barbare Korun


Odprto pismo javnosti

»Ni vse zlato, kar se sveti«


Pred dnevi sem z začudenjem v časopisih prebrala obvestilo, da je g. Taufer kot predsednik DSP v imenu cele civilne družbe in vstajnikov kot kandidata za kulturnega ministra predlagalo Vlada Žabota. Ne le, da si je vodstvo DSP z eno samo, nič kaj demokratično gesto (o tem se niso z nikomer posvetovali, niti s člani DSP, kaj šele z drugimi akterji slovenskih vstaj), simbolno prisvojilo energijo in dosežke več deset tisoč različnih skupin in posameznikov (tudi z izdajo knjižice »Tribuna DSP in civilne družbe«, ki že z naslovom in podnaslovom ter z razvrstitvijo govornikov kaže na tak poskus), za kandidata je izbralo človeka, ki je s svojim prihodom na predsedniško mesto DSP pomagal spremeniti to društvo v eno od postojank (če se metaforično izrazim) »literarne mafije« oz. »literarnih tajkunov«.

Sama sem članica DSP od leta 2000 in sem bila do konca leta 2004 v njem zelo dejavna, vodila sem različna srečanja, literarne večere, branja ipd., tako da sem razmere (in tam zaposlene) dobro poznala. S prihodom Žabota in drugih, takrat mlajših literatov (zbranih okrog Beletrine), sta se vzdušje na društvu in sama praksa delovanja zelo hitro spremenila – društvo je postalo nekakšno privatno podjetje prej imenovanih, na dnevnem redu so bili mobingi, šikaniranja (obsodbe častnega razsodišča na podlagi osebnih pisem), poslovne skrivnosti, »strogo zaupna« besedila, kršitve pravilnika in »izpuhtevanje« oz. preusmerjanje denarja, kultura dialoga pa je padla precej pod nič. (Mimogrede: zaposleni so popustili – vodja programa Vilenice je dal odpoved, dolgoletna tajnica, ah, kaj tajnica, prvi obraz in svetla duša društva, nepozabna Barbara Šubert je zbolela in umrla, druga tajnica je dala odpoved in jo odnesla z lažjo boleznijo.) Ta praksa odnosov in poslovanja (prikrivanje »poslovnega« dogajanja pred člani, favoriziranje enih in degradacija drugih ter diskriminacija žensk, nestrpnost v dialogu in popolno neupoštevanje šibkejših pri odločanju, ko gre za skupne stvari) se je v večji ali manjši meri v društvu prakticiralo še naprej tudi pod drugimi predsedniki. (Nekaj od dokumentov in analiz tega prvega dogajanja, »znanilca sprememb«, je objavljenih v Apokalipsi št. 84/85 na skoraj dvesto straneh.)

Posebno poglavje pa zasluži seksizem in mizoginizem ne samo Žabota (ki je bil za svoje seksistične izjave in obnašanje prijavljen s strani dveh mlajših delavk oz. udeleženk festivala Vilenice 2004), temveč tudi večine »upravljavcev« DSP in tudi PEN – pravzaprav je tovrstno »izničenje« obstoja, dela in pomena žensk praksa kar vsega literarnega, pa tudi družbenega in političnega polja na Slovenskem – o čemer se lahko prepriča vsak, vsaj malo bolj senzibilen človek. Zaradi uzurpacije in udušitve polja sem se odločila pred dobrim tednom izstopiti iz PEN: tam so zavrnili moje predloge za nekatere nove članice PEN (v katerem so ženske že apriori izrazito slabo zastopane), kar kaže na to, da ti »poročeni heteroseksualni domoljubni starejši moški« (cit. po Barbari Rajgelj) niso pripravljeni zares prisluhniti nikomur, ki to ni, kaj šele koga drugačnega sprejeti v vodilne vrste. Ali je tako moč voditi kulturno ministrstvo ali celo državo? – No, zoper take sem šla demonstrirat.

Nočem nikomur osebno škodovati. Namen mojega pisanja je le javnost opozoriti na to, kar vidim kot škodljivo prakso. Zanima me, ali se bo našel še kdo, ki bo spregovoril zoper tako enoumno prisvojitev celega polja? Ali pa kaj duhovitega napravil? Še bolj pa se seveda veselim drugačnih pričevanj, mnenj in analiz – takšnih, ki me bojo prepričala, da se motim in da so te stvari v resnici vse drugačne, lepše in boljše.


Ljubljana, 6. mar. 2013
Barbara Korun, pesnica, članica DSP


nedelja, 24. februar 2013

Plakat in program 14. festivala Rdeče zore


Avtorica plakata: Nives Marković (http://www.nivesmarkovic.com/)

Prva napoved programa v slovenščini: http://www.rdecezore.org/wp/wp-content/uploads/14.-festival-Rdece-zore-prvo-medijsko-obvestilo.pdf (PDF)

Podroben program bo v naslednjih dneh objavljen na naši spletni strani.

sreda, 6. februar 2013

Vabilo na 3. ljudsko vstajo - petek, 8. 2. ob 15.00 na Kongresnem trgu

3. vseslovenska ljudska vstaja
Petek, 8. februar 2013, ob 15.00 na Kongresnem trgu


Rdeče zore se pridružujemo vstaji, pri čemer jasno zavračamo nacionalistične težnje po omejevanju vstajniških zahtev zgolj na državljane in državljanke Republike Slovenije, pa tudi seksistična gesla, ki smo jih opazile še na vseh dosedanjih vstajah.

Odločno zavračamo tudi trditve, da so zahteve po spolni enakopravnosti v trenutnih razmerah »preveč partikularne«. Menimo nasprotno: da so zahteve po odpravi vseh oblik diskriminacije neizbežno vpete v mednarodni boj proti kapitalističnemu izkoriščanju ljudi, ki je obenem boj za pravičnejšo in bolj solidarno družbo.

Veseli nas, da se bodo vstaje udeležile tudi sestrske iniciative Lezbično-feministična univerza, Vstajniške socialne delavke in Nič več brez nas žensk!

Celoten antikapitalistični blok se dobi ob 15.00 pri sidru na Kongresnem trgu.

Se vidimo!
Naj nas opazijo tudi drugi!
Rdeče zore

P.s. Spodaj je naša predelava pesmi Hej brigade Mateja Bora (besedilo) in Franca Šturma (glasba).


Feministke hitite!

Feministke, hitite
razpodite, zatrite
šoviniste, seksiste s sveta.

Vse zavedne vstanite
in se skupaj borite
za enakost, svobodo ljudi.
(2x)

Hej Rdečke, hitite
razpodite, zatrite
zatiralce naših življenj!

Naj se glas naš razlega
saj povsod že odmeva:
Gotov si! Fertik si! Dost je blo!
(2x)

Kje so meje, pregrade
za številčne brigade?
Ne, za nas ni pregrad in ne mej!

Po trgovih oblačnih
in po mestih temačnih,
vse od zmage do zmage naprej!
(2x)

Iz Maribora do Kopra,
od Trbovelj do Ptuja,
naša masa prodre kot vihar!

Če imamo blokade,
lohk’ sistem ves propade,
množica, le pogumno naprej!
(2x)

Feministke, hitite
razpodite, zatrite
šoviniste, seksiste s sveta.

Vse zavedne vstanite
in se skupaj borite
za enakost, svobodo ljudi.
(2x)

KUD Transformator vabi na delavnico Soba za ženske: Medgeneracijski spol

Vabilo na delavnico
Soba za ženske: Medgeneracijski spol

Delavnica, ki je namenjena samo ženskam, v prvi vrsti obravnava ne/enakosti med spoloma in ne/enake porazdelitve moči v družbi. Predstavlja varno sobo za raziskovanje, eksperimentiranje in deljenje osebnih zgodb ter razmislek o tem, kaj pomeni biti ženska. Pri tem bomo kot metodo uporabili tehnike, ki so znane pod imenom gledališče zatiranih ali tudi – gledališče za življenje. Namenjene so ne-igralcem in ne-igralkam, nudijo pa kreativen ter raznolik način, kako se pogovarjati o določeni temi.

Delavnica je namenjena ženskam vseh starostnih skupin in bo potekala v Mariboru in v Ljubljani.

Maribor: v petek, 15. 2. od 17.00 do 21.00 ter v soboto, 16. 2. 2013, in nedeljo, 17. 2. 2013, od 11.00 do 16.00 v prostorih MISC INFOPEKA, Pekarna-magdalenske mreže, Ob železnici 16, Maribor. Prijave zbiramo na barbara.polajnar@gmail.com do ponedeljka, 11. februarja 2013

Ljubljana: v četrtek, 21. 2. 2013, in petek, 22. 2. 2013, od 17.00 do 21.00 ter v soboto, 23. 2. 2013, in nedeljo, 24. 2. 2013, od 11.00 do 16.00 v prostorih Muzeja sodobne umetnosti Metelkova, Maistrova 3, Ljubljana. Prijave zbiramo na transformator.toslo@gmail.com do ponedeljka, 18. februarja 2013.

Delavnice bo vodila diplomirana kulturologinja Barbara Polajnar, ki je aktivna na področju gledališča zatiranih v Sloveniji in tujini ter je svoje znanje pridobivala pri priznanih mednarodnih mentorjih v tehnikah o gledališču zatiranih iz tujine. Barbara je soustanoviteljica in vodja KUD Transformator, ki v Sloveniji deluje po metodi gledališča zatiranih, v društvu pa dela tudi kot režiserka, igralka in mentorica delavnic ter izobraževanj.

Delavnica je brezplačna, podprete pa jo lahko s prostovoljnimi prispevki. Za dodatne informacije nam pišite na zgornji elektronski naslov.

Glavno izhodišče delavnice predstavlja žensko telo in zunanji označevalci, ki se vežejo na odnos »paše za oči« skozi različne aktualne medije in popularno kulturo danes. Metode, ki jih bomo uporabili, predstavljajo izkušnjo, ki raziskuje specifične situacije zatiranja, s katerimi se soočajo ženske, in ponujajo alternative, kako jih premagati. Delovni proces poteka na način izražanja osebnih pripovedi in izkušenj.

Gledališče zatiranih omogoča prostor, kjer se udeleženke počutijo varno in si lahko delijo izkušnje, mnenja in pomisleke v odprtem dialogu. Tak varen prostor udeleženkam omogoča, da sproščeno in v zaupljivem ozračju delijo svojo izkušnjo z ostalimi, pri čemer razvijajo tudi občutek in dobijo vpogled v raznolikosti 'ženske' izkušnje in tega, kaj vse je lahko oziroma pomeni biti 'ženska'.

Glede na cilje in uporabo metode se bomo ukvarjali z vprašanji, ki se vežejo na žensko telo, medije in popularno kulturo, krepitev moči, osebnostni razvoj, izključenost, neenakovredno razdelitev moči med spoloma itd.

Produkcija: KUD Transformator
Koprodukcija: Rdeče zore
Soorganizator: Muzej sodobne umetnosti
Projekt podpira ŠOU Ljubljana

torek, 22. januar 2013

KARNEVALSKI BENEFIT RDEČIH ZOR


KARNEVALSKI BENEFIT RDEČIH ZOR
V soboto, 9. februarja 2013, ob 22.00 v Menzi pri koritu,
AKC Metelkova mesto

(Scroll down for English version)


Ekipa feminističnega in queerovskega festivala Rdeče zore je v tem času v polnem zagonu. 14. festival je tik pred vrati, dogajal se bo med 6. in 9. marcem 2013. Lahko ga podprete že na pustno soboto, kjer bodo prišle na plano vse vsebine, oblike in vrste spolnih izkrivljenosti, poravnanosti in fluidnosti. Tema večera bo namreč »gender freak show«, kjer bodo binarnosti in pretočnosti znotraj spolov prav posebej zaželjene.
Program:
Karaoke z Meto
Ste si vedno želele zapetinajljubšo pesem pred množičnim občinstvom? Ste vedno sanjali o trenutku slave? Bi rado svetu pokazalo, kaj zmorete? Če ste na zgornja vprašanja odgovorili pritrdilno, naj vam sporočimo neverjetno novico. Vse to in še več bo možno v soboto,saj so na programu karaoke z Meto. Občinstvo bo zagotovljeno, trenutek slave prav tako, poslušalstvo pa bo primorano v poslušanje vašega opernega cviljenja ali pa nežnega rjovenja, zato pogum v žep in skok na oder.

DJ program z GroßUndArtig
Po zaključenih karaokah vas bosta veličastna, briljantna in izjemno občudovana DJ in DjaneGroßUndArtig zibala v ritmih electropop-female-dancy-hip-to-hop-alles kind of music.
Pred, med in po preplesavanju si boste lahko v »Rdečkinem kotičku« privoščile slasten koktejl,unikatne, ročno potiskane majice, predpasnike in druge pripravke za popestritev vaših kostumov. Želodčke si boste lahko napolnili z mastno-slastnimi miškami, s srečko pa si lahko v tomboli usode priigrate čisto novo prihodnost! Za dekoracijo in s tem nadnaravno dobro počutje bo poskrbela ekipa Alota Trash.
Skratka - če želite pustno soboto preživeti nenavadno, razposajeno, vroče, nabreknjeno, torejčudovito, pokajoče, sijajno in odlično - je to pravi kraj za vas.

Dresscode: »genderfreakshow«
Vstopnina: pred polnočjo 3€ maske/4€ ostali, po polnoči 4€ maske/5€ ostali.

Organizacija:
Rdeče zore (www.rdecezore.org)

Plakat:
Ana Čigon

Sodelovanje in podpora:
DJ in DJaneGroßUndArtig,
Menza pri koritu (http://www.menzaprikoritu.org/),

*** 

RED DAWNS CARNIVAL BENEFIT PARTY
Saturday, February, 9th 2013, at 22.00, in Menza pri koritu
AKC Metelkova mesto

The team of feminist and queer festival, Red Dawns, is now working at full speed. The 14th festival is just around the corner, taking place between 6th and 9th of March, 2013. You can express your support for the festival on Carnival Saturday Night, when all contents, forms and species of sexed distortions, straightenings and fluidities are going to pop up. The theme of the evening is 'gender freak show', and all kinds of gendered binarisms and fluidities are going to be more than appreciated.
The programme:
Have you always wanted to sing in front of a big audience? Have you always been dreaming about the minute of fame? Would you like to show to the world what you're capable of? If you answered the above questions with yes, we have incredible news for you. All this and much more will be possible on the Carnival Saturday night with our conductor, Meta. There will be an opportunity for the minute of fame, and, rest assured, there will be the audience for all your operatic screeching and gentle roaring. You will have no other choice but to get your guts up and jump onto the stage.

DJ programme with GroßUndArtig
When karaoke finishes, you will be gently swinged about by two grandiose, brilliant and widely acclaimed DJs DjaneGroßUndArtig in the rhythms of electropop-female-dancy-hip-to-hop-alles kind of music.
Before, in between, and after dancing you will have no choice but to indulge yourself in delicious drinks, hand-printed shirts, aprons, and other stuff for the decoration of your costumes. There will also be a Lottery of Destiny, where you will be able to gamble for the brand new future. The decoration of the supernaturally good atmosphere will be taken care for by Alota Trash team.
Anyways – be it your wish to spend your Carnival Saturday night in an unusual, exciting, super hot, swelling, in other words, cracking, amazing, incredible way – this is just the place for you.

Dresscode: »Genderfreakshow«
Entrance fee: before midnight 3EUR with costumes/4 EUR without costumes, after midnight 4 EUR with costumes/5 EUR without costumes

Poster: Ana Čigon

Cooperation and support:
DJ in DJaneGroßUndArtig,
Menza pri koritu (http://www.menzaprikoritu.org/),
  
Organization: Red Dawns (www.rdecezore.org)