četrtek, 27. februar 2014

Javni poziv na delavnico : Igra za scenske umetnike s področja performativne umetnosti


Delavnica je namenjena vsem izvajalcem in izvajalkam, performerjem in performerkam ali plesalcem in plesalkam, ki uporabljajo telo kot inštrument komunikacije s publiko.
Prek gledališko-igralskih metod se izboljšuje komunikacija performerja s publiko, razvija se ekspresivnost in senzibilnost, ustvarja se občutek pristnosti in avtentičnosti, potrebne za kreativni proces in delo. Na delavnici se bomo ukvarjali z umetniško etiko, razvijanjem kulture javnega nastopa, zavedanjem posameznika znotraj skupine in odgovornostjo do nje.
Mentorica programa Ana Takać uporablja gledale in igralske metode Michaela Chekhova, Konstantina Sergejevića in Leeja Strassberga. Skozi intenziven fizični in teoretični del boste spoznali metode in jih uporabljali za svoj specifični namen nastopa oziroma točke.
Program je primeren tako za posameznike kot za skupine. Želimo si prebuditi kreativni jaz in pri tem uživati, osvobojeni vseh zdravorazumnih vlog vsakdanjika. Težimo k empatiji do sebe, do drugih in do lika.
Samozavest in samospoštovanje, sigurnost v javnem nastopanju, sposobnost verbalnega in neverbalnega izražanja, občutek za medsebojno sodelovanje, emotivni odnos ter odkrivanje dramsko-scenske nadarjenosti so prav tako pomembni faktorji in predispozicija za kreativno scensko delo.
Delavnica bo potekala v hrvaškem in angleškem jeziku. Delavnica je brezplačna.
Prijave na: j.klanchar@gmail.com, pripnite kratek CV ter opis/idejo točke.
Število mest: 12.
Mentorica: Ana Takać (Studio Kubus, Zagreb).
Kreativni proces: Jasmina Klančar.
Kostumografija, scenografija: Erna Ostanek, Jasmina Klančar.
Produkcija: Društvo za ustvarjalno vzpodbujanje trajnostnega razvoja.
Koprodukcija: Kud Mreža, ŠKUC.

Delavnica je del produkcije Burlesque Lounge ter nadaljevanje projekta G-Spot Networking Performers (London Rezidency MK 2013).