sreda, 11. januar 2012

Performativno predavanje Emily Schwarzwald: 'Ko se igramo: queerovski BDSM'

Rdeče zore vabimo na

performativno predavanje
Emily Schwarzwald: Ko se igramo: queerovski BDSM* 
(English version below)

Emily Schwarzwald bo predstavila izbor lepih, močnih in občasno zabavnih (javnih) izrazov queerovske, lezbične, ženske in trans SM kulture iz zadnjih tridesetih let. Ker jo zanimajo tudi sodobni življenjski slogi, stili oblačenja in spolne prakse v BDSM skupnostih, bo predstavila izsledke svoje raziskave, v kateri je fotografirala in intervjuvala današnje članice in člane skupnosti. Spraševala jih je, kako spol in spolnost vplivata na njihov BDSM stil, katere BDSM sloge imajo najraje in ali njihova razredna pripadnost vpliva na njihove BDSM persone, stile in sceno.

Sobota, 21. januar 2012 ob 19.30, Klub Tiffany, ŠKUC-Kulturni center Q, AKC Metelkova mesto, Ljubljana

Brezplačno.


*Umetnica kratico »BDSM« uporablja kot zbirni pojem za vrsto sporazumnih razmerij, ki vključujejo vezanje, discipliniranje, dominanco, podreditev, mazohizem in nekatere fetišizme. Izraz »queerovska, lezbična, ženska in trans BDSM kultura« ali krajše »queerovski BDSM« zajame posebnosti lezbičnih in queerovskih BDSM slogov v lezbično-feminističnih kontekstih poznih sedemdesetih, osemdesetih in devetdesetih let 20. stoletja. 


Emily Schwarzwald se posveča različnim seksualnim politikam in kulturam, BDSM praksam, modi ter performansu kot vsakodnevni praksi in umetniški zvrsti. Doktorirala je iz prava na temo pornografije in ameriškega, nemškega ter avstrijskega kazenskega prava. Delala je kot (modna) oblikovalka, kot svetovalka v informacijskem centru za ženske s partnerskimi težavami, izkušnjo (spolnega) nasilja in psihiatrije ter vodila dunajski skupnostni radio Orange 94.0. S svojimi eseji in predavanji o poliamoriji, »pokvirjanju« BDSM slogov in pravni dimenziji BDSM praks je sodelovala na številnih dogodkih, med njimi na konferenci Extra/Ordinary Dresscode. Costuming and the Second Skin in Asia v Hong Kongu (2009) in na mednarodni ženski BDSM konferenci, ki je potekala v Berlinu l. 2010 (International Women's BDSM Conference). Živi in dela na Dunaju. 


Najava na Facebooku.

*

Red Dawns present

a lecture performance by
Emily Schwarzwald
: When We Play: Queer BDSM*

After showing beautiful, strong and occasionally funny examples of (public) expressions of QueerLesbianWomenTrans SM culture of the last thirty years, Emily Schwarzwald is going to present her interviews with current community members, accompanied with selected images of their personal styles. The interviewees were asked how is gender or sexuality reflected in their 'outer' BDSM style, what are their favourite BDSM styles and whether or not their social realities (class affiliation) affect their BDSM personas, styles and scene.

Saturday, January 21st 2012 at 19.30 in Tiffany Club, ŠKUC-Cultural Center Q, Metelkova mesto, Ljubljana

No entrance fee.


*The acronym “BDSM” is used as an umbrella term for consensual Bondage and/or Discipline and/or Dominance and/or Submission and/or Masochism, including certain fetishisms. The term “QueerLesbianWomanTrans BDSM subculture” (or in short “queer BDSM”) allows us to capture the specificity of lesbian-centered and queer BDSM in feminist-lesbian contexts of the late 1970's, 1980's and 1990's.

Emily Schwarzwald is an artist, interested in sex politics and cultures, BDSM, fashion and performance as a daily practice and art form. She PhD dissertation in law focused on pornography and criminal law in the US, Germany and Austria. She has worked as a designer and dressmaker, managing director of the Viennese community radio Orange 94.0 and as a counsellor in a women's info centre, dedicated to relationship issues, (sexual) violence and psychiatric experience. She has written and lectured on polyamory, queer(ing) BDSM lifestyles and the legal dimensions of BDSM practices at events such as the Extra/Ordinary Dresscode. Costuming and the Second Skin in Asia conference in Hong Kong (2009) and the International Women's BDSM Conference Berlin (2010). She lives and works in Vienna.

FB event.