četrtek, 20. avgust 2015

AVTORSKI NATEČAJ »Retradicionalizacija družbe«


PRIJAVE DO 20.9.2015 (do 00:00)


Mreža kulturnih praks družbenega spola jugovzhodne Evrope razpisuje natečaj za avtorska dela, ki bodo javnosti predstavljena v sklopu aktivnosti članskih organizacij mreže v regiji.

Mreža kulturnih praks družbenega spola jugovzhodne Evrope je nastala kot rezultat želje po mreženju in združevanju organizacij iz regije, ki skozi prizmo feminističnih praks in praks družbenega spola, z uporabo raznolikih kulturnih in umetniških medijev, delujejo v javni sferi. Mrežo tvorijo organizacije, ki se ukvarjajo s praksami družbenega spola preko medijskih, festivalskih in produkcijskih programov, cilj Mreže pa je krepitev regionalne kulturne in civilne scene, ki je osveščena glede vprašanj družbenega spola.

Mreža prvič razpisuje natečaj na temo »Retradicionalizacija družbe«, ki kot diskurz v regiji zavzema vse vidnejši položaj. V situaciji svetovnega trenda globalizacije, ki sproža niz družbenih in političnih vprašanj - od obstoja nacionalne države, preko suverenosti, do tvorjenja novih transnacionalnih državnosti in identitet - se retradicionalizacija družbe pojavlja kot reakcija, ki v sebi nosi deloma pozitivne, vendar pogosto tudi negativne modele.

Kot proces socialnega, kulturnega in političnega delovanja globalizacija premaguje meje nacionalnih držav, kar se pogosto razume kot zagovarjanje denacionalizacije.

Slednje predstavlja grožnjo, ki se ji sodobna družba upira z retradicionalizacijo družbenih vrednot, saj tradicija v času negotovosti in globoke družbene krize nudi zatočišče. Oživljanje tradicionalnih elementov lahko spodbuja vključevanje v socialno skupnost, krepi različne identitete v njej, jo razvija in bogati.

Vendar se, v nasprotju z opisanim, v regiji zaznava vse večja nagnjenost k retradicionalizaciji v negativnem smislu, ki v posameznih državah ex-YU prostora zavzema alarmantne oblike. Utrjevanje tradicionalistične usmerjenosti se, med drugim, odraža v dominaciji cerkve in v njenem vse bolj aktivnem in glasnem sodelovanju v vsakdanjemu življenju in zapovedovanu moralnega konzervativizma.

Delitev na tradicionalne moške in ženske vloge, na zasebno in javno, vse bolj vpliva na krepitev patriarhalnih vrednot in institucionalne mizoginije. Seksistične in neemancipatorne prakse, objektivizacija, nasilje – vidno in prikrito -, marginalizacija in spolni stereotipi so le nekatere od manifestacij retradicionalizacije družbe. Tradicionalna družba ne pušča prostora za izbiro, temveč narekuje oblikovanje identitet, s čimer tvori organizirano in homogeno strukturo, ki svoje temelje gradi na hegemoniji patriarhata.

Retradicionalizacija družbe je postala del sodobnosti, kaže pa se v vseh njenih segmentih od folklore, religije, preko kulture, identitete do teritorialnosti in izraženega nacionalizma. Aktualnost in kontekstualnost te teme so dejavniki, za katere menimo, da so pomembni za preučevanje in problematiziranje. V povezavi s tem nas zanima, kako se določene norme, ki jih vsebuje tradicija, lahko subvertirajo. Glede na to, da se represija izvaja na lingvistični in vizualni ravni, se postavlja vprašanje, kako jih dekonstruirati skozi jezik in dejanja?

Spodbujamo avtorice in avtorje, da raziščejo ta fenomen skozi potencial, ki ga nudijo različni mediji in discipline: performans, instalacija, esej, študija, serija fotografij, video in avdio dela, kot tudi likovna dela.

Izbrana dela bodo združena v nekaj pod-tematskih sklopov in predstavljena v galerijskih prostorih, oziroma adekvatno predstavljena v državah članicah Meže v sklopu aktivnosti v letu 2016. Potni stroški, nastanitev in honorar za umetnice_ke je zagotovljen.

Natečaj je nastal v želji po krepitvi transdisciplinarnega, kreativnega delovanja, mišljenja in izražanja v polju novih kulturnih praks družbenega spola v ex-YU prostoru in podpira prijave samostojnih umetnic_kov ter kolektivov.

Prijava mora vsebovati:
  • Ime in priimek avtorice_ja ali kolektiva:
  • Kratka biografija avtorice_ja ali kolektiva:
  • Leto in država nastanka dela:
  • Format/tehnika dela:
  • Priloženo dokumentacijo o prijavljenem delu: 
1) Osnovne informacije o umetniškem delu/projektu (ime dela/projekta, avtor_ica/seznam avtoric_jev, kdaj je delo nastalo, če gre za obstoječe delo, trajanje).
2) Kratek opis dela/projekta (max. 300 besed).
3) Podrobna lista tehničnih zahtev nujna za prikaz/realizacijo dela, kot vse druge potrebe v prostoru.
4) V kolikor je delo že bilo prikazano, informacije o predhodnih razstavah, na katerih je bilo delo prikazano (datum, kraj i fotografija dela v visoki resoluciji (2 – 3 fotografije).
5) V kolikor delo še ni bilo prikazano/razstavljeno prosimo, v kolikor je to mogoče, predložite ilustracijo/skico/sliko/slikovno gradivo, ki se navezuje na delo.
6) V kolikor je to relevantno za razumevanje projekta, je lahko priložena povezava do spletnega mesta, kjer se nahaja kratka dokumentacija dela.
7) V kolikor gre za pisno delo, namesto zgoraj navedene spremne dokumentacije prijavitelj_ica predloži:
- naslov in povzetek dela (max 300 besed),
- celotno delo,
- v kolikor je delo že bilo objavljeno, navedbo datuma in mesta objave.

Natečaj je odprt do 20. septembra 2015 do polnoči in na njem lahko sodelujejo avtorice_ji iz prostora bivše Jugoslavije. Vsak_a avtor_ica lahko prijavi največ dve različni deli. Dela se prijavljajo preko elektronske pošte na naslov gendernet.info@gmail.com. Na ta isti naslov lahko najkasneje do 10. septembra 2015 postavite dodatna vprašanja v zvezi z natečajem.

Informacije o prvem krogu rezultatov, ki bodo rangirane na seznamu prijavljenih del, bodo objavljene do 10. oktobra 2015 na spletni strani Mreže www.gendernet.info.

Končni rezultat natečaja, torej število del, ki se bodo producirala, bo znan do 31. decembra 2015, ko bo znana višina sredstev, s katerimi bo Mreža kulturnih praks družbenega spola razpolagala v letu 2016.

Mreža kulturnih praks družbenega spola jugovzhodne Evrope trenutno uradno združuje štirinajst članic iz Hrvaške, Slovenije, Bosne in Hercegovine, Srbije ter Makedonije.
Hrvaška: Prostor rodne i medijske kulture K-zona (voxfeminae.net i Vox Feminae festival), CESI (portal Libela.org), CROL (portal Crol.hr), Flamingo (DRAGram festival), Domino, Udruga za promicanje nezavisne glazbene kulture ‘Živa muzika’; Srbija: Feministički kulturni centar BeFem (BeFem festival), Organizacija za promociju aktivizma OPA (portal Femix.info i Femix projekt), Centar za devojke Niš (festival Art Femine); BiH: Fondacija CURE (festival Pitchwise); Slovenija: Mesto Žensk (International Festival of Contemporary Arts - City of Women) KUD Mreža (Mednarodni feministični in queerovski festival Rdeče Zore), Zavod Radio Študent (Emisija Sektor Ž); Makedonija: Tiiiiit! Inc. (festival Prvo pa žensko).

Več na www.gendernet.info

 

ponedeljek, 3. avgust 2015

Poziv za festival Rdeče zore 2016 / Open calls for Red Dawns Festival 2016


Mednarodni feministični in queerovski festival Rdeče Zore se bo v začetku marca 2016 že sedemnajstič odvijal na različnih lokacijah v AKC Metelkova mesto in na drugih prizoriščih. Objavljamo javni poziv za umetnice_ke in prostovoljke_ce.

Prijavni rok: 6. september 2015

****


Marking its 17th year, the International Feminist and Queer Festival Red Dawns will take place at various venues of AKC Metelkova Mesto and elsewhere in the beginning of March 2016. We are announcing an open call for artists and volunteers.

Submission deadline: 6 September 2015Kontakt/Contact:
Rdeče Zore
KUD MREŽA,
Masarykova 24,
1000 Ljubljana,
Slovenija
ali/or
rdece.zore@gmail.com
http://www.rdecezore.org***English version below***Javni poziv za umetnice_ke

K sodelovanju vabimo vse vizualne, performativne, teoretične in glasbene ustvarjalke_ce in aktiviste_ke, ki v svojih delih preizprašujejo in preučujejo spolne vloge in identitete, tematizirajo seksualnost, uprizarjajo telo in odpirajo druga, s feminizmom in queerom povezana vprašanja. Prednost bodo imele_i neuveljavljene_i avtorice_ji. Vsebino predlaganih projektov, tehnične potrebe za izvedbo in svoj CV pošljite v pregled na e-naslov: rdece.zore@gmail.com (zadeva: Prijava 2016). Dokument naj obsega največ 1000 besed!

O izboru predlogov in sodelovanju na festivalu vas bomo obvestili do konca leta 2015. Izbrane predloge bomo uresničili po najboljših močeh glede na razpoložljiva sredstva in opremo.

Javni poziv za prostovoljke­_ce

Če si želiš pridobiti izkušnje pri organizaciji festivala, aktivno sodelovati pri sestavi programa in promociji, se družiti z ustvarjalkami_ci festivala ter se aktivno spoznati s feministično in queerovsko tematiko, nas kontaktiraj na: rdece.zore@gmail.com (zadeva: Sodelovanje 2016).

K sodelovanju ste vabljene_i tudi tiste_i, ki lahko s svojimi snemalnimi prijemi in znanjem montaže prispevate k video dokumentaciji festivala. Primere naših predhodnih dokumentacij najdete tu: https://www.youtube.com/channel/UCBvUChErL5EjhywbMlgXQ6g/videos Željne_i sodelovanja nas kontaktirajte na: rdece.zore@gmail.com (zadeva: Video 2016).

Vabljene_i tudi študentke_i, ki bi pri nas rade_i opravile_i študijsko prakso.

***

Open call for performers, artists, academics, activists

Performers, visual artists, musicians, theoretics, activists, researchers and collectives, whose work explores issues of the body, gender identity and sexuality, are invited to participate in the festival. Feminist and queer views on other axes of difference and aspirations for social justice are also welcome. Priority will be given especially to aspiring artists. Proposals should include a brief description and content of the project and its technical requirements, as well as the applicant’s CV. The document should contain no more than 1000 words!

They can be submitted by e-mail: rdece.zore@gmail.com (Subject: Application 2016). The selection of participants will be final by the end of 2015. The selected proposals will be realised at our best – considering the available funds and equipment.

Open call for volunteers

If you wish to gain experience in organizing a festival, actively participate in the programme-making and promotion, interact with the festival participants and get a deeper insight into feminist and queer topics, write to: rdece.zore@gmail.com (Subject: Cooperation 2016).

Those with knowledge of footage recording and camera editing are also invited to participate and contribute to the video documentation of the festival. Examples of our previous documentation can be found here :
https://www.youtube.com/channel/UCBvUChErL5EjhywbMlgXQ6g/videos Contact us at: rdece.zore@gmail.com (subject: Video 2016).

Students looking for traineeship are also welcome to join us.