sobota, 9. junij 2012

Pozivi za festival Rdeče zore 2013/ Open calls for Red Dawns2013

Javni poziv za umetnice/ke / Artists - Call for proposals


Feministični in queer festival Rdeče Zore se bo v začetku marca 2013 že štrirnajstič odvijal na različnih lokacijah v AKC Metelkova mesto in na drugih ljubljanskih prizoriščih.
Marking its 14th year, the international feminist and queer festival Red Dawns will take place at various venues of AKC Metelkova Mesto in the beginning of March 2013.

K sodelovanju vabimo vse, še posebej neuveljavljene, vizualne, performativne in glasbene ustvarjalke/ce in aktiviste/ke, ki v svojih delih prevprašujejo in preučujejo spolne vloge in identitete, tematizirajo seksualnost, uprizarjajo telo in odpirajo druga, s feminizmom in queerom povezana vprašanja. Vsebino predlaganih projektov, tehnične potrebe za izvedbo in svoj CV pošljite v pregled na e-naslov: rdece.zore@gmail.com (zadeva: Application 2013) O izboru predlogov in sodelovanju na festivalu vas bomo obvestili do konca leta 2012. Izbrane predloge bomo uresničili po najboljših močeh glede na razpoložljiva sredstva in opremo.


Everyone is invited to participate in the festival, especially aspiring artists (performers, visual artists, musicians), activists, researchers and collectives, whose works explore issues of the body, gender identity and sexuality. Feminist and queer views on other axes of difference and aspirations for social justice are also welcome. Proposals should include a brief description and content of the project and its technical requirements, as well as the applicant’s CV. They can be submitted by e-mail: rdece.zore@gmail.com (with subject: Application 2013) or posted to: KUD MREŽA, Masarykova 24, 1000 Ljubljana, Slovenia The selection of participants will be final by the end of 2012. The selected proposals will be realised at our best – considering the available funds and equipment.


Prijavni rok: 10. september 2012

Submission deadline: September 10th 2012

Kontakt/Contact:
Rdeče Zore (s pripisom Application 2013)
KUD MREŽA, Masarykova 24, 1000 Ljubljana, Slovenija
or
rdece.zore@gmail.com (zadeva: Application 2013)

**************************************************************************
Javni poziv za prostovoljke/prostovoljce


Call for participation - volunteers

Feministični in queer festival Rdeče zore vabi prostovoljke in prostovoljce k sodelovanju pri pripravi in izvedbi 14. festivala, ki se bo odvijal v začetku marca 2012 na različnih lokacijah v AKC Metelkova mesto in na drugih ljubljanskih prizoriščih. 
Marking its 14th year, the international feminist and queer festival Red Dawns will take place at various venues of AKC Metelkova Mesto in the beginning of March 2013.

Če si želiš pridobiti izkušnje pri organizaciji festivala, aktivno sodelovati pri sestavi programa in promociji, se družiti z ustvarjalkami in ustvarjalci festivala ter se aktivno spoznati s feministično in queer tematiko, nas kontaktiraj na: rdece.zore@gmail.com (zadeva: Sodelovanje 2013) Vabljeni tudi študentke in študenti, ki bi pri nas radi opravili študijsko prakso.


If you wish to gain experience in organizing a festival, actively participate in the programme-making and promotion, interact with the festival participants and get a deeper insight into feminist and queer topics, write to: rdece.zore@gmail.com (with subject: Red Dawns Volunteers 2013). Students looking for traineeship are also welcome to join us.


Kontakt/Contact:
Rdeče Zore (s pripisom: Sodelovanje 2013 / 
with subject: Red Dawns Volunteers 2013)
KUD MREŽA, Masarykova 24, 1000 Ljubljana, Slovenija
or
rdece.zore@gmail.com (zadeva: Sodelovanje 2013)

**************************************************************************

Javni poziv za grafično podobo festivala v letu 2013


Call for proposals for the festival's 2013 graphic image

Feministični in queer festival Rdeče Zore se bo v začetku marca 2013 že štrirnajstič odvijal na različnih lokacijah v AKC Metelkova mesto in na drugih ljubljanskih prizoriščih.
Marking its 14th year, the international feminist and queer festival Red Dawns will take place at various venues of AKC Metelkova Mesto in the beginning of March 2013.

K sodelovanju pozivamo vse, še posebej neuveljavljene vizualne ustvarjalke/ce, ki bi se z veseljem poigrale/i z izzivom upodobitve festivala 2013 v grafični podobi. Grafična podoba naj obravnava spolne vloge in identitete, spol, družbeni spol ali seksualnost. Podoba za plakat, ki bo najbolje zaobjela pomen in vsebino festivala, bo izbrana kot motiv, ki bo kot grafični znak predstavljal 14. mednarodni feministični in queer festival Rdeče zore. Predloge lahko oddate na rdece.zore@gmail.com (zadeva: Motif for Red Dawns 2013)
Izvedba naj bo ali v vektorskem pdf-u ali v pojektnem dokumentu programa za grafično oblikovanje v plasteh (vsaka barva naj ima svoj layer, velikost A4-A3 format, 300 dpi). Motiv je lahko največ tribarven, a nujno izveden tudi samo v enobarvni verziji. Predlogu lahko po želji priložite še kratko razlago o pomenu oz.vsebini izbranega motiva. Vsak lahko predloži največ dva predloga. O izboru predlogov in sodelovanju na festivalu vas bomo obvestili do konca leta 2012. Zmagovalka/ec prejme gratis vstop v  nepozabno doživetje na vseh dogodkih naslednjega festivala.


Everyone is invited to participate in the festival, especially aspiring artists who find creating a new image for the Red Dawns 2013 a challenge. The graphic image should cover themes as sexual roles and identities, sex, gender or sexuality. The image for the poster that will present the meaning and contents of the festival at it's best, will be selected as a motif which will present the 14th international feminist and queer festival Red Dawns. Proposals for graphical signs can be sent to rdece.zore@gmail.com (subject: Motif for Red Dawns 2013). The rendition must be made in a vector form pdf or in a project file of a design software in layers (each color must have its own layer, size A4-A3, 300 dpi). The motif can have as much as three colors, but must be rendered in just one color as well. You can add a short description of the presented work if you like. One person can apply with two or less sugesstions. The selection will be final by the end of 2012. The winner gets a free entrance to an uforgettable experience at all events of the next festival.


http://www.rdecezore.org/?p=4805


Prijavni rok: 10. september 2012

Submission deadline: September 10th 2012

Kontakt za vprašanja in oddajo predlogov:
Contact for further questions or applications:
rdece.zore@gmail.com (zadeva/subject: Motif for Red Dawns 2013)

Ni komentarjev: