četrtek, 28. oktober 2010

Julka Hlapec Đorđević: Neko dopisivanje

Julka Hlapec Đorđević


Olga Kacjan bere Julko Hlapec Đorđević
(iz romana Neko dopisivanje).
Izbor: Svetlana Slapšak.

V soboto, 30. oktobra 2010, ob 20h v Mini teatru.
(Križevniška 1, Ljubljana)

»Evropski feministički pokret između dva svetska rata bio je živo, masovno tkivo u kome se sve gibalo pod navalom različit ideja i akcija. Tada su pokrenuta i danas aktuelna pitanja seksualnih izbora i sloboda vezana za homoseksualnost. Nije nepoznato da je među liderkama evropskog feminističkog pokreta početkom 20. veka bilo otvorenih lezbejskih parova. Ako se delo Julke Hlapec-Đorđević sagleda u tom kontekstu videćemo da se radi o očekivanom ideološkom, sociološkom i terorijskom pristupu jedne obrazovane i obaveštene feministkinje.«

Iz eseja Julka Hlapec-Đorđević po drugi put među pripadnicama ženskog pokreta u Vojvodini. V celoti je objavljen na strani: www.zenskestudije.org.rs/01_o.../julka_hlapec.doc

Ni komentarjev: